Ngày 27/11/2021 Ban quản lý dự án CWS huyện Than Uyên tổ chức "Ngày hội giao lưu sách khổ lớn" với mục đích tăng cường số lượng sách khổ lớn phục vụ công tác giảng dạy và giao lưu học hỏi với các trường bạn trong toàn huyện. Trường mầm non xã Mường Mít đã tham gia với 9 thành viên, 05 quyển sách ...