Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền pháp luật tháng 5

Thực hiện Theo CV số 11HD/BTG ngày 25/4/2022

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu

Thứ ba, 19/04/2022 20:56 (GMT+7)

         Thực hiện Theo CV số 329 HD-PGD&ĐT ngày 3/5/2022

            Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022):

         Nguồn sức mạnh cổ vũ to lớn

 

 

TT Tháng 5 : Theo CV số 11HD/BTG ngày 25/4/2022

 

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu

Thứ ba, 19/04/2022 20:56 (GMT+7)

 

(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022) nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến, đóng góp của Đồng chí đối với cách mạng Việt Nam.

 

Qua đó, nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến, đóng góp của đồng chí Phan Đăng Lưu đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Nội dung tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam của đồng chí Phan Đăng Lưu - một tấm gương sáng ngời về ý chí và tinh thần cách mạng; một nhân cách cộng sản mẫu mực; người chiến sĩ cộng sản kiên trung, anh hùng, bất khuất; cả cuộc đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, không màng danh lợi; nhà lãnh đạo tài năng, có những đóng góp quan trọng vào công tác tổ chức xây dựng Đảng và sự nghiệp chung của cách mạng Việt Nam; sáng suốt trong hoạch định đường lối và giải quyết các vấn đề cụ thể của cách mạng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận báo chí và văn học cách mạng nước nhà.

Tuyên truyền về những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Phan Đăng Lưu: kiên định lý tưởng cách mạng, sắt son niềm tin với Đảng, với Nhân dân; luôn trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, với đường lối cách mạng của Đảng, của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; tinh thần say mê, miệt mài học tập, rèn luyện, không ngừng trau dồi tri thức nhằm phục vụ Đảng, cách mạng, dân tộc, Nhân dân; đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; hết lòng yêu thương đồng đội, đồng chí, đồng bào. Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, nhất là trên quê hương Nghệ An. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của đồng chí Phan Đăng Lưu; giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, noi gương đồng chí Phan Đăng Lưu và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, tích cực học tập, lao động và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu công tác tuyên truyền kỷ niệm cần tiến hành bằng các hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả, có tính giáo dục sâu sắc; kết hợp với tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, phù hợp trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19.

    

TT Tháng 5 : Theo CV số 329 HD-PGD&ĐT ngày 3/5/2022

Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022): Nguồn sức mạnh cổ vũ to lớn

TOÀN THẮNG

dientu@hanoimoi.com.vn Đánh giá tác giả:

07:14 thứ bảy ngày 07/05/2022

Điện Biên Phủ: Những dấu ấn đặc biệt

(HNM) - Cách đây 68 năm, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ là nguồn sức mạnh cổ vũ to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Chiều 7-5-1954, lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, đánh dấu Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ảnh tư liệu

1. Trong những năm đầu giai đoạn 1946-1954 chống thực dân Pháp, chúng ta từng bước làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; không ngừng lớn mạnh cả về thế và lực. Tháng 9-1953, Bộ Chính trị quyết định mở cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân để tiêu hao sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng, trong đó tập trung tấn công địch ở Trung Lào, Thượng Lào, Lai Châu… Trước tình hình trên, ngày 20-11-1953, địch mở cuộc hành quân đánh chiếm Điện Biên Phủ, từng bước biến nơi đây thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương với mục tiêu ngăn cản bước tiến của quân ta. Ngày 3-12-1953, Henri Navarre - Tổng tư lệnh quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương chỉ thị cho cấp dưới chính thức chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược để tiêu diệt quân đội chủ lực của Việt Minh. Trước tình hình đó, ngày 6-12-1953, Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Bộ chỉ huy chiến dịch, Đảng ủy mặt trận do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Tư lệnh kiêm Bí thư. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chiến dịch, Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy đã quyết định tập trung 4 đại đoàn bộ binh, 1 đại đoàn công pháo với tổng quân số trên 40.000 người. Các đơn vị bộ đội chủ lực nhanh chóng tập kết, ngày đêm bạt rừng, xẻ núi mở đường, kéo pháo, xây dựng trận địa, sẵn sàng tiến công địch. Với phương châm tác chiến “đánh chắc, tiến chắc”, trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ đã diễn ra vô cùng ác liệt, kéo dài 3 đợt từ ngày 13-3 đến 7-5-1954. 17h30 ngày 7-5-1954, ta chiếm sở chỉ huy của địch, tướng De Castries cùng toàn bộ Bộ Tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. Ngay trong đêm đó, quân ta tiếp tục tiến công phân khu Nam, địch tháo chạy về Thượng Lào. Sau 55 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã giáng đòn quyết định, đập tan nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Một nửa đất nước được giải phóng, mở ra thời kỳ cách mạng mới, đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

2. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành di sản tinh thần quý báu. Tiếp nối chiến thắng lịch sử này, dân tộc ta đã viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh lập chiến công hiển hách “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972; Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động. Các nước lớn tiếp tục gia tăng can dự, cạnh tranh ảnh hưởng với mức độ quy mô khác nhau ở các khu vực. Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố, an ninh phi truyền thống diễn ra phức tạp có thể gây mất ổn định ở khu vực và nhiều nơi trên thế giới. Sau 36 năm đổi mới, thế và lực của đất nước ta đã lớn mạnh, nhưng bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cơ hội và thách thức vẫn đan xen, các thế lực thù địch gia tăng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền… để can thiệp vào công việc nội bộ nước ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân không ngừng nêu cao cảnh giác, phát huy cao độ nội lực; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững và tăng cường đoàn kết quân dân; kết hợp sức mạnh thời đại, tạo dựng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thời gian không ngừng trôi, lịch sử dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ được viết tiếp trên hành trình dài vô tận. Các thế hệ ông cha đi trước không cam chịu làm nô lệ, đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm, sáng tạo đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các thế hệ hôm nay quyết tâm phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới, lập nên kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, nâng cao tiềm lực quốc phòng. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh, kinh tế, đối ngoại. Chú trọng xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trên tuyến biên giới, vùng sâu, vùng xa, tạo thế trận quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ở các địa bàn trọng yếu. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. TIN LIÊN QUAN Điện Biên Phủ: Những dấu ấn đặc biệt. Ngày 7-5-1954 đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam và thế giới với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. “Đó TỪ KHÓA: Chiến thắng Điện Biên Phủ Kỷ niệm 68 năm Nguồn sức mạnh cổ vũ to lớn. Bế giảng lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý cho 204 bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn

(HNMO) - Chiều 7-5, diễn ra lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ 204 bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn …

 17:54 - 07/05/2022. Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

(HNMO) - Ngày 7-5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ tư.17:07 - 07/05/2022. (HNM) - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức để các vị đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri theo hình thức trực. 07:17 - 07/05/2022. (HNM) - Ngày 5-5-2022, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về “Phương hướng, nhiệm. 07:04 - 07/05/2022. Việt Nam

Việt Nam và thế giới với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. “Đó …06:55 - 07/05/2022. Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Công thông tin điện tử Quốc hội ngày 6-5 cho biết, tại phiên họp thứ 10 (tháng 4-2022), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo. 06:53- 07/05/2022 có thể bạn quan tâm tháng 4-2022, H(tháng 4-2022)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo. 06:53 - à Nội giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho 199.853 lượt người. BẤT ĐỘNG SẢN Thành phố Hồ Chí Minh: Giúp người lao động giảm ''gánh nặng'' nhà ở. THẾ GIỚI Nhật Bản tiếp tục nới lỏng kiểm soát biên giới từ tháng 6-2022: Kỳ vọng phục hồi du lịch. Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận không hài lòng với kết quả hòa. XÂY & CHỐNG Mọi vị trí công tác đều phải thật chuyên nghiệp. ĐỜI SỐNG. Xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm. KHOA HỌC - MÔI TRƯỜNG. ĐỐI NGOẠI. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ. ĐỌC NHIỀU. 1Điện Biên Phủ: Những dấu ấn đặc biệt. 2 Nâng cao năng lực hoạt động cơ quan dân cử. 3Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. 4 Đổi mới công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện các chương trình công tác lớn của Thành ủy khoa học, hiệu quả. 5 Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 6Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5/5/1902 - 5/5/2022): Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực. NHỊP SỐNG HÀ NỘI. Những ''đại sứ du lịch'' của Tây Hồ Chuyện nhà họ Tấn.Yên Mỹ rực rỡ bốn mùa hoa Ngày hội ''Áo dài xuống phố'', chào mừng SEA Games 31.

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 54
Tháng trước : 937