Hiệu quả từ phong trào làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo  cấp học mầm non, năm học 2018-2019

Hiệu quả từ phong trào làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo cấp học mầm non, năm học 2018-2019

Đồ dùng đồ chơi đối với trẻ MN là điều kiện cần và đủ để cho trẻ được trải nghiệm, được hoạt động. Thông qua việc " Chơi " giúp trẻ được phát triển tốt hơn về mọi mặt. Với ý nghĩa đó việc tự làm đồ chơi của các đơn vị trường là một hoạt động không ...
Phòng Giáo dục tổ chức khai mạc lớp chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị hè năm 2018 cho CBQL, GV các đơn vị trường học trên địa bàn huyện

Phòng Giáo dục tổ chức khai mạc lớp chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị hè năm 2018 cho CBQL, GV các đơn vị trường học trên địa bàn huyện

Thực hiện theo kế hoạch năm học, Phòng GD&ĐT huyện Mường Tè đã tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo và các tổ giúp việc bồi dưỡng hè năm 2018.Ngày 05/8/2018, Phòng Giáo dục tổ chức khai mạc lớp chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị hè năm 2018 ...