• Lý Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   0832287888
  • Email:
   lytam82@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng

 • Nguyễn Thị Kim hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   0377295768
 • Bùi Thị Tháp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   9/12
  • Điện thoại:
   0388008222
  • Email:
   buithithap011277@gmail.com
 • Mào Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   0842469624
  • Email:
   mamnon1pau@gmail.com
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng trước : 107