Hoạt động dạy học của trường mầm non Pa Ủ

Hoạt động dạy học của trường mầm non Pa Ủ lấy trẻ làm trung tâm

 Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để có kinh phí hỗ trợ, động viên học sinh nghèo, khó khăn về vật chất và tinh thần bằng các hình thức: quần áo, giày dép, đồ dùng học tập cho học sinh