Hôm nay ngày 26 tháng 9 năm 2019 liên công đoàn xã Phăng Sô Lin tham gia hội thi " Cán bộ công đoàn giỏi " và đã hoàn thành phần thi thứ nhất, tối nay tiếp tục bước vào phần thi ...