Trường Mầm non Quyết Tiến

Trường Mầm non Quyết Tiến thực hiện nghiêm túc Chương trình Giáo dục mầm non,  đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát triển tối đa những tố chất và khả năng mà trẻ đang có, giúp trẻ có được nền tảng vững chắc về trí tuệ, sức khoẻ và nhân cách ngay trong giai đoạn vàng từ 0-6 tuổi. Cùng với đội ngũ giáo viên và nhân viên trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, tận tâm với trẻ. Trường Mầm non Quyết Tiến duy trì và nâng cao trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Thư viện ảnh