DẠY  CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2018 - 2019

DẠY CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2018 - 2019

DỰ GIỜ CHUYÊN ĐỀ                 Thực hiện kế hoạch số 578/ KH- PGD&ĐT ngày 7 tháng 11 năm 2018 của phòng Giáo dục và Đào Tạo Thành phố Lai Châu về việc tổ chức chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL,GV  năm học 2018- 2019.   Hôm nay trường MNSS ...
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

                          Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường của trường mầm non Sao Sáng  được diễn ra bắt đầu từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm học 2018 – 2019. Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà ...