GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thị Trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn - Tỉnh Lai Châu

Email:  mamnonsongda2019@gmail.com

Hiệu trưởng: Đinh Thị Ngọc Quỳnh

Điện thoại: 0866875997

 

1. Mô hình hoạt động: Hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ từ 2-6 tuổi

2. Đội ngũ giáo viên: 83% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, 27% giáo viên đạt trình độ chuẩn. 100 đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với trẻ và cha mẹ trẻ.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị.
- Giúp trẻ phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, khả năng thích ứng cao, tự tin trong giao tiếp.
- Trang bị kiến thức cơ bản theo chương trình GDMN  của Bộ GD-ĐT

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của trẻ, tăng cường khả năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi trẻ được thành công trong học tập và cuộc sống.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, …với các trường bạn, các trường trong huyện.
                                                                                                                  BGH Trường Mầm non Sông Đà