ĐẠI HỘI CHI BỘ MẦM NON THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2020-2022

             Thực hiện Kế hoạch số 40- KH/ĐU ngày 15/7/2019 kế hoạch đại hội các chi bộ, tiến tới Đại hội đảng viên Đảng bộ thị trấn Nậm Nhùn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 9/3/2020 chi bộ Mầm non thị trân tổ chức đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2022

          Đại hội có sư hiện diện của đồng chí Cà Thị Oanh - Huyện ủy viên, PGĐ trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nậm Nhùn; Đồng chí Vũ Doãn Khương - PBT Đảng ủy, Chủ thịch HĐND thị trấn, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ, 19 đảng viên trong chi bộ trường.

            Đại hội đã nghe đồng chí Lù Thị Hằng – ủy viên nhiệm kỳ 2017 - 2020 trình bày dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Lù Thị Hằng - Ủy viên chi bộ khóa III trinh bày dự thảo tinh hình thực hiện 
Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022

          

  Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Doãn Khương - PBT Đảng ủy, Chủ thịch HĐND thị trấn chúc mừng những thành quả đạt được của Chi bộ và chỉ đạo phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Vũ Doãn Khương - PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo đại hội

                

          Đại hội đã bầu ra chi ủy khóa IV nhiệm kỳ 2020 -2022 gồm 3 đồng chí có tên sau: 

                - Đồng chí Đinh Thị Ngọc Quỳnh

                - Đồng chí Lão Thị Phương

                - Đồng chí Nông Thị Thiềm

Chi ủy khóa mới ra mắt tại đại hội

       

       Đại hội đã bầu đồng chí Đinh Thị Ngoc Quỳnh - Bí thư chi bộ, đồng chí Lão Thị Phương - Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022./.

       Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc, tích cực, khẩn trương và đầy trách nhiệm, Đại hội Chi bộ MN thị trấn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022, đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình của Đại hội đề ra./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Lão Phương

Một số hình ảnh tại đại hội