Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, ngày 28/2/2019 trường  Mầm non Sông Đà tổ chức kiểm tra môi trường lớp học 10/10 nhóm lớp

      KIỂM TRA TRANG TRÍ TẠO MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC

       Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, ngày 28/2/2019 trường  Mầm non Sông Đà tổ chức kiểm tra môi trường lớp học các nhóm lớp. Thành phần đoàn kiểm tra có BGH nhà trường cùng tổ trưởng, tổ phó 2 tổ chuyên môn.

      Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc trang trí môi trường trong và ngoài lớp, tạo hướng mở trong các góc chơi.

      Sau khi kiểm tra 10/10 lớp, đoàn kiểm tra đánh giá như sau:

      * Ưu điểm:

      Môi trường trong lớp được trang trí đẹp, hấp dẫn, thu hút trẻ tham gia vào hoạt động. Các góc chơi trong lớp được trang trí đẹp, tạo được nhiều góc mở phù hợp với chủ đề. Nhiều lớp tạo được nhiều bài tập có tính sáng tạo như lớp 5 tuổi, 4 tuổi

      Đồ dùng, đồ chơi được sắp xếp gọn gàng, có ký hiệu tên các loại đồ dùng đồ chơi. Đồ chơi được sử dụng nhiều lần hỗ trợ nhiều lĩnh vực phát triển của trẻ.

     Tồn tại:

      Nguyên vật liệu ở các góc mở của các nhóm lớp chưa đa dạng

      Đánh giá chung: Xếp loại đạt 10/10 nhóm lớp

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

 

 

                                                                                                             Lão Phương