A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021

HỘI NGHỊ  CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

 NĂM HỌC 2020 - 2021

                                                                                                                            

Thực hiện Hướng dẫn số 921/PGD&ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2020 về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021. Chiều ngày 18 tháng 9 năm 2020, trường Mầm non Tả Lèng tổ chức Hội nghị nhằm tìm ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của viên chức, người lao động

 Về tham dự Hội nghị có 35/36 CBQL, GVNV trong nhà trường. Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã đã thông qua Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị công chức, viên chức năm học 2019-2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020 - 2021, Báo cáo thu, chi tài chính của nhà trường, Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm học 2019 - 2020 và kế hoạch năm 2020 - 2021.

 

Toàn cảnh Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021

 

Phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tác tự phê và phê bình, CBCNVC trong nhà trường chủ động thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Hội nghị đã thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu trong năm học 2020 - 2021 và tòa thể CBCNVC ký bản cam kết chất lượng học sinh như sau: Nhà trẻ đạt 90,4%; trẻ mẫu giáo đạt 95,2% với sự thống nhất cao.

Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của cấp trên cùng sự đồng lòng, đoàn kết trong tập thể đơn vị, trường Mầm non Tả Lèng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

 

                                            Tác giả

 

                                                         Hà Thị Ngân          Trần Thị Là


Tác giả: Hà Thị Ngân - Trần Thị Là
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết