Năm học 2018-2019 toàn trường có 280 học sinh. Trong đó học sinh mẫu giáo là 238 trẻ; học sinh nhà trẻ là 42 cháu. 100% trẻ được tổ chức ăn bán trú tại trường. Nhà trường tổ chức nấu ăn tại trung tâm cho 4 điểm bản (Trung tâm, Đông Phong, Thèn Sin, Na Đông); 2 điểm bản Sin Câu và Pan Khèo do giáo viên tự nấu.
Ngoài số tiền được hỗ trợ 120.000/ trẻ đối với trẻ 3, 4,5 tuổi. Nhà trường vận động phụ huynh đóng góp thêm gạo và củi. Mức đóng góp quy định theo độ tuổi: trẻ 5 tuổi - 5kg gạo + 10 kg củi/ tháng; trẻ 4 tuổi - 4kg gạo + 10kg củi/ tháng; trẻ 3 tuổi - 3kg gạo+ 10kg củi / tháng/ trẻ.
Riêng trẻ 2 tuổi không có chế độ nhà trường huy động phụ huynh đóng góp 120.000 + 2,5kg gạo + 10kg củi/ tháng/ trẻ.
Ngay từ đầu năm nhà trường tiến hành họp phụ huynh, lấy ý kiến thống nhất hợp đồng thực phẩm ở cơ sở tin cậy, có hợp đồng rõ ràng, đầy đủ các loại sổ sách bán trú. Nhân viên nấu ăn được đi khám sức khỏe định kỳ và thường xuyên được bồi dưỡng về nghiệp vụ nấu ăn.
100% trẻ trong nhà trường được chăm sóc và nuổi dưỡng đảm bảo. Phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.