Trường Mầm Trường Mầm non Trung Chải là trường mới được thành lập từ năm 2013 đến nay, và được chia tách từ trường Mầm non Nậm Ban - Sìn Hồ - Lai Châu, nay là trường Mầm non Trung Chải. Trường Mầm non Trung Chải xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu giáo dục.