• Lò Văn Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0964425389
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành:
 • Đặng Thị Liềm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01644376594
  • Email:
   dangliem@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Giáo duc Mầm non
 • Lê Thị Huyền Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0989219783
  • Email:
   lehuyenphuong1983@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: GDMN
 • Bùi Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984876407
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Giáo duc Mầm non
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0964895878
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Tài chính kế toán
 • Hoàng Thị Thong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0964761060
  • Email:
   hoangthongxa@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: GDMN
 • Lù Thị Liến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983122574
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Giáo duc Mầm non
 • Vàng Thị Mỷ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0984356743
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành:
 • Hoàng Thị Miên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   01664674405
  • Email:
   hongmienyb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: GDMN
 • Nông Thị Dục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974567865
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Giáo duc Mầm non
 • Nguyễn Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0975908871
  • Email:
   nguyenduyentsc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: GDMN
 • Bạc Thị Lan phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983122574
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chuyên ngành: Giáo duc Mầm no
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 2
Tháng trước : 41