Nhà trường đo thân nhiệt cho trẻ trước khi vào lớp

HS trước khi vào lớp được GV tiến hành đo thân nhiệt để phòng, chống dịc Covid -19