Để chào mừng ngày Nhà giáo VN, vừa qua nhà trường tổ chức thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo

Chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11, nhà trường tổ chức thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo bằng phế liệu đã qua sử dụng và những vật liệu tại địa phương theo hướng " Lấy trẻ làm Trung tâm"