Thi chấm đồ dùng đồ chơi tự tạo

Để chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, nhà trường đã tổ chức thi chấm đồ dùng, đồ chơi tự tạo