Nhà trường tổ chức hội thi " Cô sáng tạo - " Bé tài năng " cấp trường

Vừa qua nhà trường tổ chức hội thi " Cô sáng tạo - Bé tài năng " cấp trường