Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán nhà trường chuẩn bị công tác đón trẻ đến trường

Nhà trường làm công tác dọn dẹp chuẩn bị đốn HS đến trường