Phòng chống dịch bệnh Coovid- 19

Nhà trường thường xuyên cho trẻ rửa ta bằng xà phòng để phòng chống dịch bệnh Coovid - 19