GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Sà Dề Phìn - Sìn Hồ - Lai Châu

Email:  lcu-sinho-mnxadephin@edu.viettel.vn

Điện thoại: 1682185360

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên. Có nhiều giáo viên là những giáo viên dạy giỏi các cấp, nhiều đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong giáo dục mầm non; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp với yêu cầu duy trì và giữ vững danh hiệu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I và thực hiện về đích nông thông mới
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm trí tuệ và thẩm mỹ; hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách; chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1; hình thành cho trẻ những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng; các kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo hướng giáo dục trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi và đặc thù địa phương

- Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục; ắp xếp thời gian biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các giờ học giờ chơi
- Tổ chức học bán trú hai buổi với chương trình trải nghiệm tự phục vụ, nề nếp, quy củ.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, đồ dùng dạy học; thường xuyên tăng cường đồ dùng đồ chơi tự làm để giờ học luôn thu hút trẻ.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như tổ chức các hội thi Bé khỏe bé ngoan; Cô sáng tạo bé tài năng; cô trò với đồ dùng đồ chơi sáng tạo...
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trên địa bàn và Hội cha mẹ học sinh để giáo dục toàn diện cho trẻ

Ban giám hiệu Trường MN Xà Dề Phìn