Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 65
Năm 2020 : 6.978
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c Nguyễn Thị Hồng - Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn khối MG lớn, MG nhỡ phụ trách công tác công đoàn; cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục chung toàn trường

 • Âu Thị Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0963059285
  • Email:
   nhuvu2012@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Bí thư chi bô- Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn khối MG bé, MG ghép; phụ trách kiểm định chất lượng, phổ cập, thi đua, webside

 • Khoàng Thị Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0382185360
  • Email:
   khoangchuyenpxl@gmail.com
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.