Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 30
Năm 2020 : 7.302
 • PHẠM THỊ PHƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c Phạm THị Phương được tuyển dụng từ tháng 9/2004 công tác tại trường mầm non Thị Trấn Sìn Hồ

   tháng 8/2014 đ/c được luân chuyển công tác về trường mầm non Sà Dề Phìn 

   Trong quá trình công tác đ/c luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, hàng năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm hojc2011-2012; 2012- 2013 đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được UBND tỉnh tặng bằng khen; năm học 2015- 2016 đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; 2016-2017 đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện; hàng năm được công nhân danh hiệu lao động tiên tiến

 • ĐẶNG THỊ THƯ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c Đặng Thị Thư được tuyển dụng từ tháng 9/2013 tại trường mầm non Sà Dề Phìn 

   Trong quá trình công tác đ/c luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

 • KHỔNG THỊ XUYẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c Khổng Thị Xuyến được Hợp đồng lao động từ 01/4/2001 và công tác tại trường tiểu học xã Thượng Nông huyện Na Hang tỉnh tuyên Quang 

   Từ tháng 11/2007 đ/c được Sở nội vụ tỉnh Lai Châu tuyển dụng và được PGD&ĐT huyện Sìn Hồ phân công công tác tại trường mầm non Tủa Sín Chải, tháng 01/2013 đ/c được luân chuyển công tác về trường mầm non Sà Dề Phìn 

   Trong quá trình công tác đ/c luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, hàng năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường,  năm 2016-2017, 2017-2018 được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được UBND tỉnh tặng bằng khen

 • CHẺO YÊU MẨY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c Chẻo Yêu Mẩy được tuyển dụng từ ngày 01/8/2015 đ/c được tuyển dụng  phân công công tác về trường mầm non Sà Dề Phìn 

   Năm học 2016- 2017 đ/c đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện; từ năm học 2016- 2017 đến nay đ/c luônn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường; năm học 2018- 2019 đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

   Trong quá trình công tác đ/c luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

 • LƯỜNG THỊ HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c Lường Thị Hà được tuyển dụng từ tháng 9/2014 công tác tại trường mầm non xã nậm Chà huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

   từ tháng 8/2016 đ/c được luân chuyển công tác về trường mầm non Sà Dề Phìn 

   Trong quá trình công tác đ/c luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến

 • TRẦN THỊ THU HƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c Trần Thị Thu Hường được tuyển dụng từ tháng 01/9/2007 công tác tại trường mầm non Tả Ngảo

   từ ngày 01/01/2010 đ/c được luân chuyển công tác về trường mầm non Sà Dề Phìn 

    Tháng 8/2014 đ/c luân chuyển công tác về mầm non xã Tả Phìn

   01/01/2007 đ/c luân chuyển về công tác tại trường mầm non Sà Dề Phìn

   Trong quá trình công tác đ/c luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến

 • NGUYỄN THU LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c Nguyễn Thu Linh được tuyển dụng từ tháng 01/9/2003 công tác tại trường mầm non Tủa Sín Chải

   từ ngày 01/11/2010 đ/c được luân chuyển công tác về trường mầm non Sà Dề Phìn 

   Trong quá trình công tác đ/c luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến

 • NGUYỄN THỊ LÊ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c Nguyễn Thị Lê được tuyển dụng từ tháng 4/2007 công tác tại trường mầm non Tủa Sín Chải

   tháng 10/2012 đ/c được luân chuyển công tác về trường mầm non Sà Dề Phìn 

   Trong quá trình công tác đ/c luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, năm học 2014-2015 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, năm 2016-2017 đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, năm 207-2018 đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, hàng năm được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến

 • ĐẶNG THỊ HƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c Đặng Thị Hường được tuyển dụng từ 01/9/2013 trong quá trình công tác đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; hàng năm đồng chí luôn đạt thành tích Lao động tiên tiến 

 • LÒ THỊ HƯƠNG LAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c Lò Thị Hương Lan được tuyển dụng từ 01/9/2004 trong quá trình công tác đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; hàng năm đồng chí luôn đạt thành tích Lao động tiên tiến, năm học 2018- 2019 đ/c đạt Giáo viên dạy giỏi cấp trường 

 • LÒ THỊ HOA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   lothihoa1976@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c Lò Thị Hoa được tuyển dụng từ 01/9/2007 trong quá trình công tác đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; hàng năm đồng chí luôn đạt thành tích Lao động tiên tiến, năm học 2018- 2019 đ/c đạt Giáo viên dạy giỏi cấp trường và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

 • Vũ Thị Thúy Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng tổ chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thuyvinhshlc123@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Vũ Thị Thúy Vinh  công tác từ năm 1983 tại xã Đỗ Xuyên  huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

   01/09/2006 đồng chí nhận công tác tại trường MN Tà Ngảo huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu

   01/9/2007 đến nay công tác tại trường Mn Sà Dề Phìn Huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu

Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.