Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 21
Năm 2020 : 7.293
 • LÝ THỊ HUẾ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   kẾ TOÁN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c Lý Thị Huế được tuyển dụng từ tháng 12/2009 công tác tại Trường tiểu học số 2 Tà Ngảo

   Từ tháng1/9/2014 đ/c được luân chuyển công tác về trường mầm non Tả Ngảo

   từ tháng 1/2019 đ/c được luân chuyển công tác về trường mầm non Sà Dề Phìn 

   Trong quá trình công tác đ/c luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến

 • PHÀNG THỊ CHÍA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phục vụ
  • Học hàm, học vị:
   Chưa qua đào tạo
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c Phàng Thị Chía được tuyển dụng từ tháng 9/2004 công tác tại Trung Tâm GDTX huyện Sìn Hồ

   từ tháng 9/2009 đ/c được luân chuyển công tác về trường mầm non Sà Dề Phìn 

   Trong quá trình công tác đ/c luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến

 • NGUYỄN QUANG VÕ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ- Tổ trưởng tổ văn phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c Nguyễn Quang Võ được tuyển dụng từ tháng 01/9/2007 công tác tại trường mầm non Sà Dề Phìn

   Trong quá trình công tác đ/c luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến

Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.