Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Trần Thị Oanh - Dạy sử 7A
  | Trần Thị Oanh - THCS xã Hua Nà | 244 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án hóa 9 năm 2020-2021
  | Đỗ Văn Phúi - THCS xã Hua Nà | 295 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án hóa 9 năm 2020-2021
 • Giáo án hóa 8 năm 2020-2021
  | Đỗ Văn Phúi - THCS xã Hua Nà | 68 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án hóa 8 năm 2020-2021
 • Giáo an sinh 9 năm hoc 2020-2021
  | Đỗ Văn Phúi - THCS xã Hua Nà | 47 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án sinh 8 năm 2020-2021
  | Đỗ Văn Phúi - THCS xã Hua Nà | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án sinh 8 năm 2020-2021
 • Giáo án sinh 6 năm 2020 - 2021
  | Đỗ Văn Phúi - THCS xã Hua Nà | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án sinh 6 năm 2020-2021
 • TOÁN 7AB
  | Ngô Thị Bứn - THCS xã Hua Nà | 49 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Tạ Hùng Luân - Nhiệm vụ phân công giảng dạy: Vật lí 9B; Tin học 6A,B, 7A,B, 8A,B
  | Tạ Hùng Luân - THCS xã Hua Nà | 369 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Giáo án tieng anh 6789 tuần 22,23,24,25,26,27
  | Trần Thị Lan - THCS xã Hua Nà | 153 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Lò Thị Thiết- G.A SỬ 8,9 (nhiệm vụ phân công: dạy GDCD 6,7,8,9; Lịch sử 8,9)
  | Lò Thị Thiết - THCS xã Hua Nà | 271 lượt tải | 2 file đính kèm