Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Lê Thị Trang, nhiệm vụ phân công giảng dạy Thể dục 9A3,5; 6A1,2
  | Lê Thị Trang - THCS xã Phúc Than | 299 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Phạm Thị Hòa Nhiệm vụ giảng dạy: Địa 6A126; 7A2456; 9A14
  | Phạm Thị Hòa - THCS xã Phúc Than | 14 lượt tải | 8 file đính kèm
 • Phan Thanh Huyền nhiệm vụ phân công giảng dạy Sinh 6A236, 9A145
  | Phan Thanh Huyền - THCS xã Phúc Than | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Thu Hà, dạy Toán 7A1, 8A4, Lý 8A4
  | Nguyễn Thị Thu Hà - THCS xã Phúc Than | 89 lượt tải | 32 file đính kèm
 • Phạm Thị Lan, nhiệm vụ được phân công giảng dạy Lịch sử lớp 8A2, 8A5
  | Phạm Thị Lan - THCS xã Phúc Than | 60 lượt tải | 14 file đính kèm
 • Phân công nhiệm vụ Ngữ Văn 9A2,3; Ngữ Văn 7A1, GDCD 6A1,3,5,6
  | Trang Thị Du - THCS xã Phúc Than | 88 lượt tải | 3 file đính kèm
 • giáo án thể dục
  | Phạm Văn Thuận - THCS xã Phúc Than | 91 lượt tải | 1 file đính kèm
  thể dục
 • văn 6 tuần 15,16
  | Nguyễn Trường Giang - THCS xã Phúc Than | 98 lượt tải | 1 file đính kèm
 • văn 8 tuần 16
  | Nguyễn Trường Giang - THCS xã Phúc Than | 104 lượt tải | 1 file đính kèm
 • phạm Thị Hường nhiệm vụ phân công: Giáo dục công dân khối 7,8,9
  | Phạm Thị Hường - THCS xã Phúc Than | 178 lượt tải | 12 file đính kèm