Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Nguyễn Thị Thu Hà, dạy Toán 7A1, 8A4, Lý 8A4
  | Nguyễn Thị Thu Hà - THCS xã Phúc Than | 7 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Lê Thị Trang, nhiệm vụ phân công giảng dạy Thể dục 9A3,5; 6A1,2
  | Lê Thị Trang - THCS xã Phúc Than | 158 lượt tải | 2 file đính kèm
 • giáo án thể dục
  | Phạm Văn Thuận - THCS xã Phúc Than | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
  thể dục
 • văn 6 tuần 15,16
  | Nguyễn Trường Giang - THCS xã Phúc Than | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • văn 8 tuần 16
  | Nguyễn Trường Giang - THCS xã Phúc Than | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
 • phạm Thị Hường nhiệm vụ phân công: Giáo dục công dân khối 6, khối 7; công nghệ lớp 7A3, 7A4
  | Phạm Thị Hường - THCS xã Phúc Than | 111 lượt tải | 12 file đính kèm
 • công nhệ 6
  | Nguyễn Trường Giang - THCS xã Phúc Than | 65 lượt tải | 1 file đính kèm
  tiết 26-32
 • Công nghệ 6
  | Nguyễn Trường Giang - THCS xã Phúc Than | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
  tiết 26-32
 • văn 8 tiết 53 đến 62
  | Nguyễn Trường Giang - THCS xã Phúc Than | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
  văn 8
 • t28
  | Tống Thị Bình - THCS xã Phúc Than | 61 lượt tải | 2 file đính kèm