Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Vũ Thị Thanh Tâm - BÁO GIẢNG: Toán 9a4, 8a1, lí 8a1, lí 7a123
  | Vũ Thị Thanh Tâm - THCS xã Mường Kim | 110 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo giảng Phạm Thị Thu Hồng
  | Phạm Thị Thu Hồng - THCS xã Mường Kim | 32 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ong Thị Phương Thảo giảng dạy: Địa 6a1, 7a2,3,4, 8a1,2, 9a3
  | Ong Thị Phương Thảo - THCS xã Mường Kim | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ong Thị Phương Thảo giảng dạy: Địa 6a1, 7a2,3,4, 8a1,2, 9a3
  | Ong Thị Phương Thảo - THCS xã Mường Kim | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hoàng Thị Hà : Giảng dạy môn Văn 6a1, 6a3, 9a1
  | Hoàng Thị Hà - THCS xã Mường Kim | 32 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyễn Hải, Báo giảng tuần 26
  | Nguyễn Đức Hải - THCS xã Mường Kim | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo giảng tuần 23,24,25
  | Hoàng Thị Hà - THCS xã Mường Kim | 38 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo giảng tuần 23(Từ 4 - 9)
  | Trần Thị Minh Hồng - THCS xã Mường Kim | 74 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TRƯỜNG THCS MƯỜNG KIM-TƯ LIỆU LỊCH SỬ
  | Nguyễn Đức Hải - THCS xã Mường Kim | 97 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Thương nhiệm vụ phân công giảng dạy môn Tin học các lớp: 6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A6, 7A1, 7A3
  | Nguyễn Thị Thương - THCS xã Mường Kim | 99 lượt tải | 5 file đính kèm