Việc tổ chức các hoạt động các hoạt động trải nghiệm cho trẻ là một hoạt động rất quan trọng, nhằm hình thành cho trẻ những kỹ năng sống ngay từ khi còn nhỏ. Hoạt động trải nghiệm ...
14/04/2021 46 Lượt xemXem tiếp
Thực hiện mục tiêu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo hướng trải nghiệm phù hợp với bối cảnh địa phương, năm học 2020 - 2021 trường mầm non xã Mường Mít đã tổ chức nhiều hoạt ...
14/04/2021 17 Lượt xemXem tiếp
       Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường Mầm non xã Mường Mít. Ngay từ đầu ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch khảo sát chất lượng trẻ theo định kỳ hàng ...
13/04/2021 35 Lượt xemXem tiếp
      Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021, nội dung giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo hướng trải nghiệm phù hợp với bối cảnh địa phương lioon được chú trọng. Ban giám hiệu ...
13/04/2021 9 Lượt xemXem tiếp