Thực hiện mục tiêu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo hướng trải nghiệm phù hợp với bối cảnh địa phương, năm học 2020 - 2021 trường mầm non xã Mường Mít đã tổ chức nhiều hoạt ...
14/04/2021 17 Lượt xemXem tiếp
       Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường Mầm non xã Mường Mít. Ngay từ đầu ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch khảo sát chất lượng trẻ theo định kỳ hàng ...
13/04/2021 35 Lượt xemXem tiếp
      Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021, nội dung giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo hướng trải nghiệm phù hợp với bối cảnh địa phương lioon được chú trọng. Ban giám hiệu ...
13/04/2021 9 Lượt xemXem tiếp
      Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021, nhằm chuẩn bị tâm thế cho trẻ MG 5 tuổi vào lớp 1, Trường Mầm non Pha Mu tổ chức cho trẻ đi thăm quan trường tiểu học. Với mục đích ...
11/04/2021 9 Lượt xemXem tiếp