Wednesday, 03/06/2020 - 03:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử phòng GD& ĐT Lai Châu
 • Bùi Văn Tỉnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán thanh toán
  • Điện thoại:
   0231.3878809
  • Email:
   bvtinh.laichau@moet.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán thanh toán
  • Điện thoại:
   ntha.laichau@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chuyên môn: Cao đẳng Kế toán

   * Lĩnh vực phụ trách:

    

             - Thanh quyết toán chi phí hỗ trợ học sinh bao gồm: tiền ăn trưa cho trẻ MN 3,4,5 tuổi; Nghị định 86/2015/NĐ-CP

             - Kế toán thanh quyết toán  nguồn phổ cập ngân sách tỉnh.

             - Tổng hợp quyết toán ngân sách, xã hội hóa và một số nguồn khác.

             - Quản lý chứng từ, hồ sơ sổ sách có liên quan. 

             - Quản lý tài sản thiết bị văn phòng Phòng GD&ĐT, hàng năm tổng hợp  kê khai tài sản các đơn vị trường và tổng hợp báo cáo theo quy định.

             - Theo dõi quản lý TSCĐ,CCDC của cả ngành.

 • Lê Văn Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   viên chức văn phòng
  • Điện thoại:
   0231.3877786
  • Email:
   lvkhanh.laichau@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Eoffice: lekhanh@laichau.edu.vn

   - Chuyên môn: Trung cấp Tin học

   * Lĩnh vực phụ trách:

    

             - Phụ trách công tác xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học.

             - Trực tiếp theo dõi tài sản cố định, cơ sở vật chất của văn phòng và các trường.

 • Hoàng Đức Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán thanh toán
  • Điện thoại:
   0231.3878809
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Đại học Kế toán

    


                    * Lĩnh vực phụ trách:

    

                    - Kế toán thanh toán các khoản chi thường xuyên cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

                    - Kế toán đối chiếu tiền lương với các trường hàng tháng, theo dõi bảo hiểm bảo việt, quản lý sổ bảo hiểm.