Wednesday, 03/06/2020 - 05:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử phòng GD& ĐT Lai Châu
 • Nguyễn Đức Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   viên chức văn phòng
  • Điện thoại:
   0231.3877786
  • Email:
   ndthang.laichau@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chuyên môn: Đại học Tin học

   * Lĩnh vực phụ trách:

    

   - Phụ trách công tác tin học, dự án đào tạo cán bộ tin học, đưa tin học vào nhà trường. Hỗ trợ sử dụng máy tính văn phòng, kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng máy vi tính các đơn vị trường học.

   - Phụ trách công tác thống kê tổng hợp; phụ trách quản trị và vận hành trang thông tin điện tử của Phòng, chủ trì phối hợp đăng tin bài về hoạt động của ngành, thu thập và quản lý tư liệu ảnh. Hỗ trợ công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục.

 • Lò Thị Thích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên văn thư lưu trữ
  • Điện thoại:
   0231.3877786
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chuyên môn: Trung cấp Kế toán

     

    * Lĩnh vực phụ trách:

    

    

              - Tổ phó tổ văn phòng kế toán.

             - Sử dụng và bảo quản con dấu, tiếp nhận và chuyển phát công văn - báo chí. Lưu trữ hồ sơ, công văn, giấy khen, bằng khen theo đúng nguyên tắc. Viết giấy đi đường, giấy giới thiệu; giấy nghỉ phép cho cán bộ, công chức, viên chức. Phô tô các văn bản, quản lý máy phô tô.

             - Lập kế hoạch, cân đối đồ dùng, thư viện thiết bị các trường, Quản lý chỉ đạo các đơn vị về công tác thư viện thiết bị và báo cáo việc cấp phát, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học, đồ dùng thí nghiệm theo tháng, quý, năm.

             - Phụ trách công tác văn phòng phẩm, thủ kho sách thiết bị.

             - Trực tiếp phụ trách công tác văn phòng.

 • Phạm Thị Nam Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên phục vụ
  • Điện thoại:
   0231.3878809
  • Giới thiệu sơ bộ:

    * Lĩnh vực phụ trách:

   - Vệ sinh các phòng lãnh đạo, văn phòng và khuôn viên cơ quan, chuẩn bị cơ sở vật chất cho các cuộc họp, nước uống văn phòng.

    

   - Quản lý đồ dùng dụng cụ phục vụ thể dục thể thao, dụng cụ văn phòng, quản lý tài sản văn phòng, thủ kho văn phòng phẩm vật tư của Phòng.

    

   - Quản lý quỹ, thanh toán các khoản chi, cấp phát tiền của cơ quan văn phòng Phòng GD&ĐT.

   - Chuẩn bị văn phòng phẩm, dịch vụ văn phòng.