Hôm nay thứ 7. Ngày 17/03/2018

Cùng với các đơn vị giáo dục trong tỉnh, thị xã Lai Châu cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010-2011
Trên cơ sở bám sát kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành; căn cứ điều kiện thực tế của từng địa phương, ngành giáo dục thị xã Lai Châu cùng với các đơn vị trong tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

Năm học 2010-2011 toàn ngành giáo dục thực hiện chủ đề năm học "tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục". Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp  lãnh đạo; trên cơ sở bám sát kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành; căn cứ điều kiện thực tế của từng địa phương, ngành giáo dục thị xã Lai Châu cùng với các đơn vị trong tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học:

Tính đến thời điểm này, tất cả các đơn vị trường trên địa bàn thị xã đã cơ bản hoàn thành kế hoạch biên chế năm học. Công tác chỉ đạo ôn tập, kiểm tra; đánh giá kết quả cuối năm học đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh được thực hiện nghiêm túc; theo đó các nhà trường đồng loạt long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học vào những ngày cuối tháng 5 năm 2011 để kịp thời đánh giá, ghi nhận biểu dương những thành tích đạt được của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học 2011-2012.

Trong năm học này, nhiều nhiệm vụ đã đạt những kết quả tích cực:

- Quy mô trường, lớp, học sinh tiếp tục tăng lên đặc biệt là ở ngành học mầm non, phù hợp với nhu cầu ngày càng cao trong việc đưa trẻ đến trường của nhân dân trên địa bàn thị xã.

- Công tác duy trì sĩ số được đặc biệt quan tâm, tập trung nhiều giải pháp: Đảm bảo huy động trên 98% học sinh phổ thông trong độ tuổi ra lớp, số lượng học sinh bỏ học được kiềm chế đáng kể (16 em so với 30 em, giảm 14 em so với cùng kỳ năm học 2009-2010).

- Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì; chất lượng giáo dục đạo đức được trú trọng, nền nếp kỷ cương được tăng cường (trường THCS Tân Phong, THCS Đoàn Kết); chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện tiếp tục có những bước chuyển biến theo hướng dần nâng cao và đảm bảo khách quan.

- Các cuộc vận động, các phong trào lớn như: Cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo"; phong trào "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" gắn với phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia...tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu; điển hình trong thực hiện các phong trào này là các trường: MN Đoàn Kết, MN Tân Phong; tiểu học Số 1, số 2, tiểu học San Thàng, TH nậm Loỏng; THCS Đoàn Kết, THCS Nậm Loỏng, THCS Quyết Thắng...

Bên cạnh những kết quả trên, phong trào giáo dục của thị xã sẽ tiếp tục quan tâm giải quyết một số khó khăn, hạn chế: Còn một bộ phận học sinh chưa ngoan, chưa chuyên cần và tích cực trong học tập, chất lượng đội ngũ và hiệu quả giáo dục chưa đồng bộ, công tác duy trì sĩ số ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn...;

Để tiếp tục đáp ứng và nâng cao hơn yêu cầu trong năm học 201-2012 và các năm học tiếp theo, giáo dục thị xã xác định cần tập trung, phát huy đồng bộ nhiều giải pháp trong đó ưu tiên nhiệm vụ then chốt là nâng cao chất lượng đội ngũ; chú trọng công tác tham mưu hiệu quả với cấp ủy, chính quyền các cấp; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục theo phương châm "toàn diện - đồng bộ - hiệu quả"; quan tâm công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả điều hành trong các cấp quản lý giáo dục nhằm từng bước thực hiện mục tiêu giáo dục.

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ tống kết năm học 2010 - 2011 của các đơn vị trường:


1. Một số hình ảnh tổng kết trên của trường MN Sao Sang.


2. Hình ảnh tổng kết trên của trường MN Hoa Hồng.4. Hình ảnh lễ tổng kết trên của trường TH Duy Phong.

                                                                                                                          Phòng GD&ĐT thị xã Lai Châu

Ngày 06/06/2011 - 11:14:12
Tác giả: Nghiêm Kim Huê -*-

[1] 2 3 ... 1177 >>

Thông báo