Hôm nay thứ 3. Ngày 25/10/2016

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2012-2013 huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
Thực hiện Thông báo số 925/TB-SNV ngày 23/7/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu về việc tạm giao biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2012-2013; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường Thông báo tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2012-2013 cụ thể như sau:
Thực hiện Thông báo số 925/TB-SNV ngày 23/7/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu về việc tạm giao biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2012-2013;
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường Thông báo tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2012-2013 cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng.
- Ngành học Mầm non: 127 chỉ tiêu.
- Ngành học Tiểu học: 26 chỉ tiêu. Trong đó:
+ Giáo viên dạy Văn hoá: 10 chỉ tiêu.
+ Giáo viên Tiếng Anh: 16 chỉ tiêu.
- Ngành học THCS: 01 chỉ tiêu (Giáo viên Tiếng Anh).
- Nhân viên Văn phòng:  40 chỉ tiêu. Trong đó:
+ Nhân viên Thư viện: 6 chỉ tiêu.
+ Nhân viên Thiết bị - Thí nghiệm: 8 chỉ tiêu.
+ Nhân viên Y tế: 16 chỉ tiêu.
+ Nhân viên Văn thư: 10 chỉ tiêu.
2. Hình thức tuyển dụng
- Xét tuyển đối với người dự tuyển vào ngành học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (ở tất cả các chuyên ngành).
- Xét tuyển đối với nhân viên Văn phòng.
3. Điều kiện tuyển dụng
          Người đăng ký dự tuyển làm giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập phải có đủ các điều kiện sau:
          3.1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam, có nguyện vọng làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tại huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu.
          3.2. Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi trở lên;
          3.3. Có đơn xin dự tuyển, lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe đảm nhận nhiệm vụ;
3.4. Không dị dạng, khiếm khuyết về hình thể, phát âm chuẩn;không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3.5.Về trình độ: Đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định hiện hành (bằng tốt nghiệp hệ chính quy) tương ứng với ngạch giáo viên dự tuyển cụ thể như sau:
a) Đối với giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp SP MN trở lên.
b) Đối với giáo viên (văn hóa) tiểu học: có bằng tốt nghiệp Trung cấp SPTH trở lên;
c) Đối với giáo viên trung học cơ sở (THCS): Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư­ phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên phù hợp với chuyên môn các chuyên ngành cần tuyển và có chứng chỉ bồi d­ưỡng nghiệp vụ sư­ phạm.
          d) Đối với Nhân viên Văn phòng: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên phù hợp với chuyên môn các chuyên ngành cần tuyển dụng.
4. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng
Hồ sơ dự tuyển gồm:
4.1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu đơn dự tuyển viên chức của Bội Nội vụ ban hành kèm theo Thông tư số 04/TT-BNV ngày 21/6/2007).
          4.2. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4x6) theo mẫu quy định, có xác nhận của xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
          4.3. Bản sao giấy khai sinh.
          4.4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập toàn khóa (hoặc học bạ) phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;
          4.5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên (nếu có);
          4.6. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện, thị xã trở lên cấp(có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).
          4.7. Bản cam kết của người dự tuyển về tính hợp pháp của các bản chụp giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển;
          4.8.Bản sao sổ hộ khẩu và bản sao CMND;
          4.9. Hai phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.
5. Nội dung xét tuyển - cách thức tiến hành
*. Xét tuyển đối với giáo viên
5.1. Nội dung xét:
- Căn cứ kết quả học tập của người dự tuyển bao gồm điểm học tập và điểm thi tốt nghiệp của người dự tuyển.
- Kiểm tra đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển thông qua phần thi thực hành giảng dạy.
5.2. Nội dung kiến thức thi thực hành giảng dạy:
- Đối với giáo viên mầm non: chương trình đổi mới hình thức tổ chức và chương trình Giáo dục Mầm non (mới).
- Đối với giáo viên phổ thông:
+ Tiểu học giới hạn trong chương trình: từ lớp 2 đến lớp 4.
+ THCS giới hạn trong chương trình: từ lớp 6 đến 8.
5.3. Thời gian 1 tiết thực hành giảng dạy : theo quy định của ngành học.
Ghi chú: - Học sinh hệ cử tuyển phải tham gia xét tuyển như quy định nêu trên.
- Xét tuyển đặc cách đối với những giáo viên đã được hợp được hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế (Quyết định của Sở Nội vụ) từ năm học 2009-2010 trở về trước.
5.4. Đối với nhân viên Văn phòng: Văn thư, thủ quỹ, thư viện, thiết bị, y tế: xét tuyển căn cứ xếp loại bằng tốt nghiệp, điểm trung bình kết quả học tập của người dự tuyển.
6. Lệ phí dự thi.
Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.
7. Thời gian, địa điểm
- Địa điểm thi: Dự kiến trường Mầm non, Tiểu học, THCS Thị trấn.
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/7/2012 đến hết ngày 11/8/2012. Cá nhân dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tổ chức cán bộ phòng GD&ĐT huyện Tam Đường (Không nhận hồ sơ dự tuyển qua dấu bưu điện hoặc nộp hộ).
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức, nhân viên ngành GD&ĐT năm học 2012-2013 của phòng GD&ĐT huyện Tam Đường. Thí sinh có nhu cầu dự thi nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định. Mọi chi tiết xin liên hệ: (đ/c Trang-Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Điện thoại: 02313.879.280./.
 
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng Nội vụ huyện (Ph/hợp t/hiện);
- Đài TT-TH huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường trực thuộc;          
- Lưu: VT, TCCB.
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
Vũ Xuân Thịnh
Ngày 27/07/2012 - 09:46:25
Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 900 >>

Thông báo