Hôm nay thứ 7. Ngày 17/03/2018

CHUYÊN MỤC
SKKN về biện pháp quản lý thư viện trường học
Đề tài xếp loại A năm học 2010 – 2011
 

I: Bèi c¶nh cña ®Ò tµi:

          Trường THCS TT Tân Uyên là một trường học thuộc trung tâm của huyện. Do vậy, các công tác chuyên môn cũng như các hoạt động khác trong năm học luôn được PGD&ĐT, BGH nhà trường quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sát sao. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà trường hoàn thành các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010. Trước tình hình đó, công tác Thư viện trường học là một trong các nội dung được nhà trường đặc biệt quan tâm. Để hưởng ứng phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực thì mô hình thư viện trường học thân thiện càng trở lên quan trọng và cần thiết. Đặt ra nhiệm vụ trước mắt cho nhà trường cần phải xây dựng và tổ chức thành công mô hình Thư viện ngoài trời ngay từ đầu năm học 2010 - 2011.

II. Lí  do chọn đề tài:

Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực là một phong trào mang tính tích cực và cần thiết cho các trường học. Trong đó mô hình Thư viện trường học thân thiện, đặc biệt là mô hình thư viện ngoài trời,  “Tủ sách lưu động”  là một nội dung rất mới với trường THCS TT Tân Uyên cũng như các trường bạn trong địa bàn cần được tổ chức xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả. Qua đó có thể nhân rộng đối với tất cả các đơn vị nhà trường trên địa bàn huyện Tân Uyên.

III. Mục đích nghiên cứu:

Nhằm xây dựng, tổ chức các hoạt động của Thư viện trường học thân thiện đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn của Thư viện đạt chuẩn Quốc gia và thực sự trở thành địa chỉ tin cậy để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thường xuyên khai thác, tìm kiếm các thông tin phục vụ công tác chuyên môn, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Là nơi thể hiện được tính đoàn kết, thân thiện sáng tạo của học sinh và cũng là nơi có thể thực hiện các hoạt động giải trí, giảm bớt căng thẳng sau các giờ học trên lớp.

IV. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu:

           - Giáo viên và học sinh có thể tham khảo tài liệu trên nhiều vị trí trong khuôn viên nhà trường mà không cần lên phòng thư viện chính.

          - Phong trào đọc và nghiên cứu tài liệu của giáo viên và học sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

          - Ý  thức tham gia các hoạt động của học sinh được nâng cao.

- Phát huy tính tích cực và tinh thần đoàn kết, phát huy văn hóa đọc và giữ gìn nét văn hóa địa phương.

 

(Chi tiết xem file đính kèm)

Ngày 11/10/2011 - 17:34:15
Tác giả: Mai Nam Trung -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1177 >>

Thông báo