Hôm nay thứ 7. Ngày 17/03/2018

CHUYÊN MỤC
SKKN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ
Đề tài xếp loại A năm 2010 – 2011
 

I. Bối cảnh của đề tài

Trong bối cảnh mới và xu thế mới của nền Giáo dục hiện đại; tình hình kinh tế mới của đất nước ta trong thời kì Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá, đặc biệt trong thời gian qua việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO đã tác động nhiều đến đời sống việc làm của người lao động ...đã đặt ra những yêu cầu mới đối với nguồn đào tạo nhân lực và những chủ nhân mới của đất nước trong tương lai. Thể hiện ở những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh thông qua các phương pháp dạy học. Chương trình mới đặt ra những yêu cầu mới về tổ chức dạy và học cũng như các hoạt động Giáo dục giúp việc dạy học thoát khỏi giới hạn của bốn bức tường lớp học, giúp cho các hoạt động dạy học và giáo dục gắn liền với thực tiễn, gắn liền với đời sống. Đồng thời chương trình cũng đặt ra những yêu cần tổ chức dạy học phân hoá hết sức đa dạng đòi hỏi phải có điều kiện về vật chất để thực hiện. Nhà trường phải là một môi trường giáo dục đích thực, môi trường giúp học sinh phát triển nhân cách một cách toàn diện. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục  những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được cũng có một phần công sức không nhỏ của ngành giáo dục, nhất là trong giai đoạn đất nước ta đang bước vào thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, nền Giáo dục – Đào tạo cần phải đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực, có sức khoẻ, có kiến thức khoa học kỹ thuật cho đất nước.

Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khoá VII đã chỉ rõ: Trong công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, những chính sách, giải pháp đúng trong phát triển giáo dục và đào tạo phải hướng tới hình thành một nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá trong thời đại ngày nay. Đó là một nguồn nhân lực bao gồm những người có đức, có tài, ham học hỏi, thông minh sáng tạo, làm việc quên mình vì nền độc lập và sự phồn vinh  của Tổ quốc, được chuẩn bị tốt kiến thức văn hoá, được đào tạo thành thạo về kỹ năng nghề nghiệp, về năng lực quản lý sản xuất kinh doanh, về điều hành vĩ mô kinh tế và toàn xã hội, có trình độ khoa học kỹ thuật vươn lên ngang tầm thế giới.

II. Lí do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục đào tạo ở Việt Nam nói chung và việc giảng dạy ở Tiểu học nói riêng là vấn đề được xã  hội rất quan tâm. Khi nói đến vai trò của những người thầy trong sự nghiệp giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết “Thầy giáo là một nhân vật trọng tâm trong nhà trường, là người quyết định đào tạo nên những con người mới xã hội chủ nghĩa. Vậy thầy giáo phải không ngừng vươn lên, rèn luyện tu dưỡng về mọi mặt để thực sự xứng đáng là người thầy  giáo xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời Thủ tướng còn chỉ ra rằng: “Vấn đề lớn nhất trong giáo dục của ta hiện nay là tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ giáo viên dần dần trở thành một đội quân đủ năng lực, đủ tư cách để làm tròn xứ mạng của mình”. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là vấn đề quan trọng, có vị trí chiến lược lâu dài. Ngày nay trong đời sống công nghệ và khoa học phát triển, những người làm công tác quản lý trường học hiểu một cách sâu sắc hơn ai hết về tầm quan trọng của giáo viên trong sự nghiệp giáo dục nói chung và trong sự tồn tại và phát triển của trường mình nói riêng. Vì vậy việc bồi dưỡng giáo viên là nhiệm vụ quan trọng nhất của các cán bộ quản lý trường học.

Trường Tiểu học Hô Be xã Phúc Khoa mới được chia tách ra từ trường Tiểu học Phúc Khoa. Phần lớn giáo viên trong trường đều dạy lâu năm, kinh nghiệm giảng dạy thực tế có song cơ bản về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực còn hạn chế. Vậy việc bồi dưỡng giáo viên như thế nào? bằng cách nào? Là cách chỉ đạo và quản lý sao cho có chiều sâu, tránh hình thức.

Là người làm công tác quản lý, tôi thấy vấn đề: Công tác quản lý với việc nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Hô Be xã Phúc Khoa là vấn đề quan trọng để đưa chất lượng học tập của học sinh ngày một nâng cao và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức của con người mới xã hội chủ nghĩa, đó là hai nhiệm vụ song song không thể thiếu được.

  (Chi tiết xem file đính kèm)
Ngày 15/10/2011 - 21:37:22
Tác giả: BAN BIEN TAP -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1177 >>

Thông báo