Hôm nay Chủ nhật. Ngày 31/05/2015

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu CBCM

1. Bà: Nguyễn Thị Chương - Tổ trưởng CMMN

- Sinh năm: 17/09/1965

 - Quê quá: Bạc Hà, Yên Bình, Yên Bái.

- Chỗ ở hiện nay: Xóm Mới, Mường Cang, Than Uyên - Email: nguyenchuongpgd@gmail.com hoặc nguyenchuong@thanuyen.edu.vn

- Chuyên môn: Đại học Mầm non

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chuyên môn Mầm non, Y tế trường học, công tác trường chuẩn quốc gia bậc Mầm non

- Các đơn vị xã phụ trách: Mường Cang, Mường Kim, Tà Hừa, Ta Mung

2. Bà: Trần Thị Sen - CBCM MN

 inh năm: 23/12/1986

- Điện thoại: 02313.784. 191- DĐ: 0978.748.482

- Sinh năm: 23/12/1986

- Điện thoại: 02313.784. 191- DĐ: 0978.748.482

- Chỗ ở hiện nay: Khu 5B, Thị trấn Than Uyên

- Email: tranthisen@thanuyen.edu.vn

- Chuyên môn: Đại học Mầm non

* Lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện công tác chỉ đạo chuyên môn Mầm non, y tế học đường, kiểm định chất lượng bậc học mầm non.

3. Bà: Lê Thị Lan - Tổ trưởng CMTH

- Sinh năm: 01/04/1974

- Điện thoại: 02313.784.818 - DĐ: 0916.540.174

 - Chỗ ở hiện nay: Khu 5A, Thị trấn Than Uyên - Email: Kimlan@thanuyen.edu.vn

- Chuyên môn: Đại học Tiểu học

 

* Lĩnh vực phụ trách:

 - Phụ trách chuyên môn Tiểu học 

 4. Ông: Nguyễn Hữu Chiến - CBCM Tiểu học

* Lĩnh vực phụ trách:

 

5. Ông: Phạm Hồng Đạt   -  CBCM Tiểu học.

 

- Sinh năm: 25/03/1976
- Điện thoại: 02313.784. 818- DĐ: 0987687030

- Chỗ ở hiện nay: Khu 6, Thị trấn Than Uyên

- Email: phamhongdat@gmail.com

- Chuyên môn: Đại học QLGD

 

* Lĩnh vực phụ trách

- Thi đua khen thưởng, tuyển sinh Tiểu học, quản lý văn bằng chứng chỉ Tiểu học, công tác lớp ghép.

- Đơn vị xã phụ trách: Thị trấn, Pha Mu, Hua Nà, Mường Mít.
6. Ông: Vũ Văn Hoàng - CBCM Tiểu học

* Lĩnh vực phụ trách

- Thực hiện công tác chỉ đạo CM tiểu học, Công tác thống kê Tiểu học, Công tác phổ cập Giáo dục - XMC.
- Đơn vị xã phụ trách: Tà Hừa , Mường Cang, Mường Kim, Tà Mung

 

- Sinh năm: 26/07/1980

- Điện thoại: 02313.784. 818- DĐ: 0986.194.078

- Chỗ ở hiện nay: Khu 5B, Thị trấn Than Uyên

- Email: vuhoang@thanuyen.edu.vn

- Chuyên môn: Đại học Tiểu học

 

 

 

 

Tổ phó CM Mầm non – Tiểu học, phụ trách công tác bán trú dân nuôi, GD trẻ khuyết tật, GDTX, các chế độ của HS

 

 

- Sinh năm: 16/08/1978

- Điện thoại: 02313.784. 818- DĐ: 01226476996 - 0985367302

- Chỗ ở hiện nay: Khu 3, Thị trấn Than Uyên

- Email: huuchien.tu@gmail.com - huuchien@thanuyen.edu.vn

- Chuyên môn: Đại học Sư phạm Tiểu học

 

 

 

  

 

 

- Điện thoại: 02313.784. 191- DĐ: 0975.436.834

Thông báo