Hôm nay thứ 6. Ngày 27/05/2016

VĂN BẢN MỚI

Quyết định, kế hoạch Hội khỏe Phù Đổng huyện Than Uyên - (New)
kết luận Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ - (New)
Báo cáo tình hình hoạt động của Hội chữ thập đỏ trong trường học. - (New)
Hướng dẫn minh bạch tài sản thu nhập cá nhân - (New)
Củng cố, kiện toàn hồ sơ về thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học. - (New)
Trưng tập giáo viên phục vụ công tác trường chuẩn quốc gia - (New)
Quyết định thành lập hội đồng ra đề thi lớp 5, 9 năm học 2015-2016 - (New)
tăng cường sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non - (New)
về việc phân bổ áo ấm tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2015 - 2016. - (New)
Thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2016 - (New)
Tổ chức thực hiện nuôi dưỡng học sinh bán trú tại các đơn vị trường học - (New)
Hướng dẫn tham gia cuộc thi "An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện" năm 2015 - (New)
Thành lập công nhận tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi vẽ tranh nước sạch và vệ sinh môi trường - (New)
Khảo sát CNVCLĐ đặc biệt khó khăn năm 2015 - (New)
Quyết định ra đề thi kiểm tra kiến thức chuyên môn - (New)
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tư vấn trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia - (New)
Thành lập đoàn tham gia tập huấn bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ - (New)
Tham gia cuộc thi video về mô hình VNEN - (New)
Góp ý dụ thảo thông tư quy định giảm trừ mức giờ dạy cho giáo viên kiêm nghiệm làm công tác công đoàn - (New)
Cung cấp danh sách trường học nhà nọi trú và học sinh khuyết tật - (New)

Giới thiệu CBCM

1. Bà Lê Thị Kim Lan - Tổ trưởng tổ Tiểu học


 

- Sinh năm: 01/04/1974; Dân tộc: Kinh

- ĐT: 0231.3784.818  DĐ: 0916540174

- Quê quán: Trần Phú - Lục Yên - Yên Bái

- Chỗ ở hiện nay: Khu 3 TT Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu

- Email: kimlanpgd@gmail.com

- Chuyên môn: Đại học Tiểu học

* Lĩnh vực phụ trách:Chuyên môn tiểu học, công tác trường chuẩn, công tác báo cáo, công tác bồi dưỡng bậc tiểu học,

- Các đơn vị xã phụ trách: Mường Mít, Hua Nà, Ta Gia, Khoen On


2. Ông Vũ Văn Hoàng - CBCM Tiểu học
- Sinh năm: 26/07/1980; Dân tộc: Kinh

- ĐT: 0231.3784.818 DĐ: 0986194078

- Quê quán: Phương Độ - Phúc Thọ - Hà Nội

- Chỗ ở hiện nay:  Khu 6 thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu

- Email: vuhoang@thanuyen.edu.vn

- Chuyên môn: Đại học Tiểu học

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chuyên môn tiểu học, công tác phổ cập giáo dục, công tác kiểm tra trường học, công tác thống kê Tiểu học, chỉ đạo mô hình trường học mới VNEN, chương trình Tiếng Anh, dạy Tin học Tiểu học, KT&KĐCLGD bậc Tiểu học.

- Các đơn vị xã phụ trách: Phúc Than, Mường Kim, Tà Mung, Thị trấn3. Ông Nguyễn Hữu Chiến-  CBCM Tiểu học


 

- Sinh năm: 16/08/1978; Dân tộc: Kinh

- ĐT: 0231.3784.818  DĐ: 0985367302

- Quê quán: Ý Yên - Nam Định

- Chỗ ở hiện nay: Khu 4 TT Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu

- Email: Huuchien.tu@gmail.com

- Chuyên môn: Đại học Tiểu học

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chuyên môn Tiểu học, giáo dục dân tộc, công tác phát triển cơ sở giáo dục thường xuyên, chương trình dự án SEQAP

- Các đơn vị xã phụ trách: Mường Cang, Pha Mu, Tà Hừa, Mường Than

4. Ông Lò Văn Lâm -  Chuyên môn Tiểu học


 

- Sinh năm: 13/09/1976; Dân tộc: Thái

- ĐT: 0231.3784.818  DĐ: 0968174880

- Quê quán: Mường Than, Than Uyên, Lào Cai

- Chỗ ở hiện nay: Khu 5A - TT Than Uyên - Lai Châu

- Email: hailam.ko2@gmail.com

- Chuyên môn: Đại học công tác xã hội

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chuyên môn Tiểu học

- Các đơn vị xã phụ trách: ...................

Thông báo