Hôm nay thứ 5. Ngày 03/09/2015

VĂN BẢN MỚI

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao năm học 2015-2016 - (New)
Quyết định phân hạng trường và phụ cấp chức vụ cho cán bộ quản lý - (New)
Thông báo Hỏa tốc (THCS+Tieu hoc) cung cấp số liệu thay đổi so với năm học 2014-2015, Nếu số liệu có thay đổi về phòng học, phòng công vụ, phòng ở học sinh (nhắn tin thông tin lại với D/c Tâm). - (New)
Triệu tập và giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên cốt cán xây dựng nội dung ôn tập lớp 9 thcs - (New)
Hướng dẫn kiện toạn tổ chức CDCS trường học năm học 2015-2016 - (New)
Kế hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông - (New)
Kiện toàn hôi đồng trường - (New)
Hướng dẫn phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức - (New)
Hướng dẫn phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức - (New)
Danh sách điều chỉnh quyết định xét tập sự cho giáo viên mới tuyển dụng - (New)
Quyết định phân công giáo viên hướng dẫn tập sự - (New)
Mời dự lễ khai giảng năm học 2015-2016 - (New)
Kế oạch tập huấn lớp ghép năm học 2015-2016 - (New)
Hướng dẫn góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể - (New)
Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học. - (New)
Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 - (New)
Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 - (New)
Giới thiệu và triển khai tài liệu dạy học thí điểm mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS - (New)
Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hề đợt 2 năm 2015 - (New)
Xét hết thời gian tập sựu cho giáo viên đợt II năm học 2014-2015 - (New)

Giới thiệu CBCM

1. Bà Lê Thị Kim Lan - Tổ trưởng tổ Tiểu học


 

- Sinh năm: 01/04/1974; Dân tộc: Kinh

- ĐT: 0231.3784.818  DĐ: 0916540174

- Quê quán: Trần Phú - Lục Yên - Yên Bái

- Chỗ ở hiện nay: Khu 3 TT Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu

- Email: kimlanpgd@gmail.com

- Chuyên môn: Đại học Tiểu học

* Lĩnh vực phụ trách:Chuyên môn tiểu học, công tác trường chuẩn, công tác báo cáo, công tác bồi dưỡng bậc tiểu học,

- Các đơn vị xã phụ trách: Mường Mít, Mường Kim, Phúc Than, Hua Nà


2. Ông Vũ Văn Hoàng - CBCM Tiểu học


 

- Sinh năm: 26/07/1980; Dân tộc: Kinh

- ĐT: 0231.3784.818 DĐ: 0986194078

- Quê quán: Phương Độ - Phúc Thọ - Hà Nội

- Chỗ ở hiện nay:  Khu 6 thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu

- Email: vuhoang@thanuyen.edu.vn

- Chuyên môn: Đại học Tiểu học

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chuyên môn tiểu học, công tác phổ cập giáo dục, công tác thống kê Tiểu học, chỉ đạo mô hình trường học mới VNEN, chương trình Tiếng Anh, dạy Tin học Tiểu học, KT&KĐCLGD bậc Tiểu học, tuyển sinh vào lớp 1.

- Các đơn vị xã phụ trách: Ta Gia, Khoen On, Tà Mung, Thị trấn3. Ông Nguyễn Hữu Chiến-  CBCM Tiểu học


 

- Sinh năm: 16/08/1978; Dân tộc: Kinh

- ĐT: 0231.3784.818  DĐ: 0985367302

- Quê quán: Ý Yên - Nam Định

- Chỗ ở hiện nay: Khu 4 TT Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu

- Email: Huuchien.tu@gmail.com

- Chuyên môn: Đại học Tiểu học

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chuyên môn Tiểu học, giáo dục dân tộc, công tác phát triển cơ sở giáo dục thường xuyên, chương trình dự án SEQAP

- Các đơn vị xã phụ trách: Mường Cang, Pha Mu, Tà Hừa, Mường Than

4. Ông Lò Văn Lâm -  Chuyên môn Tiểu học


 

- Sinh năm: 13/09/1976; Dân tộc: Thái

- ĐT: 0231.3784.818  DĐ: 0968174880

- Quê quán: Mường Than, Than Uyên, Lào Cai

- Chỗ ở hiện nay: Khu 5A - TT Than Uyên - Lai Châu

- Email: hailam.ko2@gmail.com

- Chuyên môn: Đại học công tác xã hội

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chuyên môn Tiểu học

- Các đơn vị xã phụ trách: ...................

Thông báo