Hôm nay thứ 4. Ngày 05/08/2015

VĂN BẢN MỚI

V/v góp ý kiến vào dự thảo Thông tư công nhận trường chuẩn - (New)
Thành lập ban chấm thi kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên trung học cơ sở năm 2015. - (New)
Thành lập tổ giám sát coi thi kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên trung học cơ sở năm 2015 - (New)
Thành lập ban coi thi kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên trung học cơ sở năm 2015 - (New)
Danh sách CBQL- GV mầm non tham gia cốt cán bồi dưỡng hè 2015. - (New)
Tổ chức kiểm tra năng lực chuyên môn đối với gv năm 2015 - (New)
Hướng dẫn nghiệp thu dữ liệu SQAP online - (New)
Hướng dẫn tựu trường năm học 2015-2016 - (New)
Thông báo thời gian tập huấn dạy học theo mô hình VNEN - (New)
Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu - (New)
Phòng chống bệnh viêm gan vius giai đoạn 2015-2019 - (New)
Quyêt định cử đoàn giáo viên tham dự tập huấn kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường THCS - (New)
Thành lập tổ cốt cán bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2015 - (New)
Chẩn bị các điều kiện cho năm học 2015-2016 - (New)
Hướng dẫn khảo sát,đánh gí xếp lợi giáo viên cấp Tiểu học từ năm 2015-2016 - (New)
Dự thảo phân phối chương trình môn ngữ văn - (New)
Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính kê toán cho Hiệu trưởng và kế toán trường học năm 2015 - (New)
Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Tài chính kế toán các cơ quan Hành chính và hành chính sự nghiệp năm 2015 - (New)
Thành lập Đoàn VĐV tham dự Hội thao truyền thống ngành GD&ĐT tỉnh lai châu lần thứ VII năm 2015 - (New)
Thông báo thời gian tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, CBQL hè năm 2015 (Điều chỉnh danh sách thành phần tham gia tập huấn) - (New)

Giới thiệu CBCM

1. Bà Lê Thị Kim Lan - Tổ trưởng tổ Tiểu học


 

- Sinh năm: 01/04/1974; Dân tộc: Kinh

- ĐT: 0231.3784.818  DĐ: 0916540174

- Quê quán: Trần Phú - Lục Yên - Yên Bái

- Chỗ ở hiện nay: Khu 3 TT Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu

- Email: kimlanpgd@gmail.com

- Chuyên môn: Đại học Tiểu học

* Lĩnh vực phụ trách:Chuyên môn tiểu học, công tác trường chuẩn, công tác báo cáo, công tác bồi dưỡng bậc tiểu học,

- Các đơn vị xã phụ trách: Mường Mít, Mường Kim, Phúc Than, Hua Nà


2. Ông Vũ Văn Hoàng - CBCM Tiểu học


 

- Sinh năm: 26/07/1980; Dân tộc: Kinh

- ĐT: 0231.3784.818 DĐ: 0986194078

- Quê quán: Phương Độ - Phúc Thọ - Hà Nội

- Chỗ ở hiện nay:  Khu 6 thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu

- Email: vuhoang@thanuyen.edu.vn

- Chuyên môn: Đại học Tiểu học

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chuyên môn tiểu học, công tác phổ cập giáo dục, công tác thống kê Tiểu học, chỉ đạo mô hình trường học mới VNEN, chương trình Tiếng Anh, dạy Tin học Tiểu học, KT&KĐCLGD bậc Tiểu học, tuyển sinh vào lớp 1.

- Các đơn vị xã phụ trách: Ta Gia, Khoen On, Tà Mung, Thị trấn3. Ông Nguyễn Hữu Chiến-  CBCM Tiểu học


 

- Sinh năm: 16/08/1978; Dân tộc: Kinh

- ĐT: 0231.3784.818  DĐ: 0985367302

- Quê quán: Ý Yên - Nam Định

- Chỗ ở hiện nay: Khu 4 TT Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu

- Email: Huuchien.tu@gmail.com

- Chuyên môn: Đại học Tiểu học

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chuyên môn Tiểu học, giáo dục dân tộc, công tác phát triển cơ sở giáo dục thường xuyên, chương trình dự án SEQAP

- Các đơn vị xã phụ trách: Mường Cang, Pha Mu, Tà Hừa, Mường Than

4. Ông Lò Văn Lâm -  Chuyên môn Tiểu học


 

- Sinh năm: 13/09/1976; Dân tộc: Thái

- ĐT: 0231.3784.818  DĐ: 0968174880

- Quê quán: Mường Than, Than Uyên, Lào Cai

- Chỗ ở hiện nay: Khu 5A - TT Than Uyên - Lai Châu

- Email: hailam.ko2@gmail.com

- Chuyên môn: Đại học công tác xã hội

* Lĩnh vực phụ trách:

- Chuyên môn Tiểu học

- Các đơn vị xã phụ trách: ...................

Thông báo