Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường Phổ thông DTNT Sìn Hồ là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thời tiết Lai Châu
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 23
Tháng 09 : 3.618
Năm 2019 : 17.491

Bản quyền © Trường Phổ thông DTNT Sìn Hồ