Sìn Hồ - Lai Châu là một huyện vùng cao biên giới với nhiều địa danh du lịch, là một người con của mảnh đất này em hãy giới thiệu về những địa danh đó (núi đá Ô, tắm lá thuốc người Dao, khí hậu, chợ p