Hôm nay thứ 7. Ngày 16/12/2017

CHUYÊN MỤC


XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC KHÔNG KHÓI THUỐC
Thực hiện Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành luật tại các trường trên địa bàn Thành phố Lai Châu
Thực hiện Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành luật tại các trường trên địa bàn Thành phố Lai Châu. Đoàn đã giám sát việc thực hiện tại các trường: Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, THPT Thành Phố, TTGDTX-HN tỉnh, THCS Tân Phong. Qua đợt giám sát đoàn đã đánh giá cao việc thực hiện cam kết xây dựng “Trường học không khói thuốc”, các trường thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá như: Ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá; xây dựng kế hoạch tuyên tuyền phòng chống tác hại của thuốc lá với những giải pháp thiết thực bước đầu tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh đồng thời có tác động tích cực đến gia đình học sinh để giảm thiểu tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ và môi trường. Các trường đã phối hợp với Trung tâm truyền thông của Sở Y Tế thực hiện công tác tuyên truyên đến cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của nhà trường với những hình ảnh trực quan về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, các hoạt động tuyên truyền Luật phòng chống tác hại thuốc lá cũng được nhà trường triển khai dưới nhiều hình thức: tuyên truyền trong các buổi chào cờ hàng tuần, tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá về phòng chống tác hại thuốc lá, đồng thời gắn biển “cấm hút thuốc” tại những điểm dễ quan sát như: cổng trường, đầu các cầu thang, trong phòng họp, đặc biệt các trường đã gắn việc đánh giá thi đua với công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá. Qua kiểm tra, giám sát đoàn đã kết luận “trường học không khói thuốc”. Phòng GDTX-CN
Ngày 18/12/2015 - 15:40:02
Tác giả: Phòng GDTX-CN -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1131 >>

Thông báo