Hôm nay thứ 5. Ngày 14/12/2017

CHUYÊN MỤC


Hội thảo trực tuyến về đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
Ngày 17/12/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo trực tuyến về đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
Ngày 17/12/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo trực tuyến về đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Tại điểm cầu Lai Châu, đồng chí Đỗ Văn Hán – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào chủ trì cùng Lãnh đạo, cán bộ công chức Thanh tra Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn Văn phòng Sở, đại diện Thanh tra các huyện; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra phòng giáo dục và đào tạo các huyện, Thành phố; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thanh tra Trường CĐCĐ, Trường Trung cấp Y. Hội thảo đã tập trung thảo luận đánh giá việc thực hiện công tác thanh tra theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP và Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT của các Sở Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2013-2014 đến nay với các nội dung chủ yếu đó là: việc xây dựng lực lượng Thanh tra Sở và Cộng tác viên thanh tra của Sở; các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thanh tra; việc xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, hướng dẫn công tác kiểm tra; việc tổ chức hoạt động thanh tra; công tác phối hợp giữa Thanh tra Sở với Thanh tra Sở với Thanh tra Tỉnh, Thanh tra huyện và phòng giáo dục và đào tạo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Phương hướng trong thời gian tới của công tác thanh tra là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra; không chú trọng thanh tra theo số lượng mà tăng cường hiệu quả và khả năng tác động vào hệ thống; phối hợp chặt chẽ thanh tra giáo dục với thanh tra nhà nước ở địa phương; chuyên nghiệp hóa hoạt động thanh tra, nâng cao chất lượng của công tác viên thanh tra, chú trọng việc xử lý sau thanh tra…. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, thanh tra giáo dục cần phải đẩy mạnh đổi mới quản lý, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra. Hiện Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện trình lãnh đạo Bộ ký, ban hành Đề án: “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục giai đoạn 2015 - 2020” nhằm hoàn thiện công tác thanh tra, phục vụ công tác quản lý giáo dục.
Ngày 28/12/2015 - 10:54:29
Tác giả: Phạm Hiếu -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1131 >>

Thông báo