Hôm nay thứ 7. Ngày 24/02/2018

CHUYÊN MỤC


Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Phông Sa Lỳ (nước CHDCND Lào) thăm và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
Ngày 09/5/2017 đoàn công tác của Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Phông Sa Lỳ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến thăm và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, chiều ngày 10/5/2017 tại phòng họp số 6 Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh đã diễn ra buổi Hội đàm giữa hai Sở.
Tại buổi Hội đàm giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Phông Sa Lỳ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn đại biểu 2 bên đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong công tác giáo dục, đào tạo và thống nhất một số nội dung về nhu cầu hợp tác trong công tác đào tạo và cử giáo viên sang dạy Tiếng Việt cho giáo viên Lào tại 03 huyện có đường biên giới giáp với Việt Nam (huyện Mường May, Săm Phăn, Mường Khoa). Với những nội dung đoàn đại biểu hai bên đã đưa ra hội đàm, bàn bạc và đi đến thống nhất, trước sự chứng kiến của các thành viên trong đoàn công tác, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu và Sở Giáo dục và Thể thao Phông Sa Lỳ đã ký biên bản để đưa vào thực hiện trong thời gian tới./.
Ngày 12/05/2017 - 10:04:09
Tác giả: Bùi Tuấn -*-

[1] 2 3 ... 1170 >>

Thông báo