Hôm nay thứ 7. Ngày 17/03/2018

CHUYÊN MỤC


Hướng dẫn một số nhiệm vụ đầu năm học 2017-2018
HD
Thực hiện công văn số 3745/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 17/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2017-2018. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số hoạt động đầu năm học 2017-2018 đối với - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; - Các Trung tâm GDNN-GDTX - Các đơn vị trực thuộc Sở.
Ngày 24/08/2017 - 08:21:19
Tác giả: Phạm Quốc Tuấn -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1177 >>

Thông báo