Hôm nay thứ 4. Ngày 21/03/2018

CHUYÊN MỤC


TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN CẤP THCS, NĂM 2017
Năm học 2017 - 2018, ngành giáo duc tỉnh Lai Châu tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn và các trường thuộc 23 xã biên giới.

Năm học 2017 - 2018, ngành giáo duc tỉnh Lai Châu tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn và các trường thuộc 23 xã biên giới.

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, trong 5 ngày từ 21 đến 25/8/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đợt bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS năm 2017. Tham dự lớp bồi dưỡng có 229 người, gồm cán bộ chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo, các giáo viên cốt cán môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và các đồng chí cán bộ chuyên môn Sở GD&ĐT.

Kết thúc đợt bồi dưỡng, các cán bộ quản lý, giáo viên tham gia biết cách xây dựng và đã đã thống nhất khung nội dung ôn tập, xây dựng bộ phân phối chương trình các môn học và ma trận đề kiểm tra.

Thời gian tới, việc áp dụng các nội dung đã tiếp thu qua lớp bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo và chất lượng giáo dục tại các đơn vị.
Ngày 30/08/2017 - 14:20:54
Tác giả: Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo -*-

[1] 2 3 ... 1178 >>

Thông báo