Hôm nay thứ 5. Ngày 22/02/2018

CHUYÊN MỤC


Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học Năm học 2017-2018
..
Cuộc thi năm nay toàn tỉnh có 31 đơn vị tham gia với 83 dự án dự thi, gồm 17/22 lĩnh vực theo Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Trong 83 dự án dự thi có 31 dự án cấp THCS và 52 dự án cấp THPT. Tổng số học sinh tham gia Cuộc thi là 140 em, với 83 giáo viên hướng dẫn các dự án
Ngày 16/01/2018 - 16:06:13
Tác giả: Trần Thi Phương -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1170 >>

Thông báo