Hôm nay thứ 2. Ngày 19/03/2018

CHUYÊN MỤC


Nâng lương của cơ quan văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc đợt II năm 2011
Nguyễn Thị Nhiên - phòng TCCB

Sáng ngày 21/11/2011 Sở Giáo dục và Đào tạo đã xét duyệt và trình Hội đồng tỉnh xét duyệt nâng lương đợt 2 năm 2011 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Tổng số CBGVNV được xét nâng lương thường xuyên đợt 2: 204 người, nâng lương trước thời hạn: 23 người và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung: 18 người.

Công tác nâng lương luôn được lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, hàng năm tổ chức xét nâng lương hai lần theo đúng quy định. Trong thời gian qua Sở không để xót trường hợp nào. Việc nâng lương trước thời hạn được Lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các đơn vị cũng hết sức quan tâm nhằm khích lệ động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên hăng say thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác, đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt thành tích xuất sắc.

Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác nâng lương hàng năm, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác này, đảm bảo đấy đủ kịp thời về chế độ đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Ngày 28/11/2011 - 10:55:41
Tác giả: Nguyễn Thị Nhiên -*-

Tải file đính kèm


[1] 2 3 ... 1178 >>

Thông báo