Hôm nay thứ 7. Ngày 17/03/2018

CHUYÊN MỤC


ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA XI)
Thực hiện kế hoạch số 27-HD/ĐU ngày 01/8/2012 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), sáng ngày 31/8/2012, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC trong cơ quan Văn phòng Sở

Thực hiện kế hoạch số 27-HD/ĐU ngày 01/8/2012 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), sáng ngày 31/8/2012, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC trong cơ quan Văn phòng Sở. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tới dự và truyền đạt nội dung của Nghị quyết. Tham gia học tập có 54/66 đảng viên, CNVC đạt 81,8%.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đã quán triệt 04 kết luận và 01 Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương khóa XI, cụ thể: Kết luận về tổng kết việc thi hành Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận về tổng kết Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước; Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương III (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí; Kết luận về một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 Nghị quyết về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020.

 Kết luận hội nghị, thay mặt Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí  Hoàng Đức Minh - Phó bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  yêu cầu các chi bộ, các phòng, ban, cán bộ đảng viên, công nhân viên trong cơ quan Văn phòng Sở, tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu những nội dung của các kết luận và nội dung của Nghị quyết, có kế hoạch cụ thể, áp dung vào thực tế công việc chuyên môn, tham mưu cho lãnh đạo ngành thực hiện tốt công tác chỉ đạo và điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Ngày 31/08/2012 - 08:23:18
Tác giả: Phùng Đình Hảo -*-

[1] 2 3 ... 1177 >>

Thông báo