Hôm nay thứ 4. Ngày 21/03/2018

CHUYÊN MỤC


UBND Xã Ka Lăng - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về giáo dục và giới
Sáng ngày 22/8/2012 tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Ka Lăng, UBND xã Ka Lăng - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu đã tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về giáo dục và giới 2012

Sáng ngày 22/8/2012 tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Ka Lăng, UBND xã Ka Lăng - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu đã tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về giáo dục và giới 2012, tham dự có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, đại diện các ban ngành đoàn thể trong xã, các trưởng bản, Lãnh đạo các trường học đóng trên địa bàn xã, phụ huynh, cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS xã Ka lăng. Tới dự để kiểm tra, giám sát có đồng chí Hoàng Đức Minh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát.  

        Đồng chí Lỳ Lé Chừ cán bộ tuyên truyền cơ sở tiến hành tuyên truyền về: Tầm quan trọng của việc học THCS, giới và bình đẳng giới trong đó tập trung thảo luận các vấn đề về quyền được đi học của trẻ em, cho con gái đi học một quyết định đúng đắn, hãy huy động trẻ em đi học THCS. Vì sao trẻ em bỏ học, chính quyền địa phương cần phải làm gì để huy động trẻ em đi học…

 

 Lãnh đạo các ban ngành đoàn thể trong xã, phụ huynh học sinh đã tham gia thảo luận bàn các biện pháp khắc phục tình trạng thiếu nhà ở cho học sinh, nước sinh hoạt cho giáo viên và học sinh bán trú. Thay mặt UBND xã đồng chí Chu Mụ Cà phó chủ tịch UBND xã, đề nghị các cấp và Dự án THCS KKN đầu tư xây dựng thêm nhà ở cho học sinh, lắp đường nước sinh hoạt cho giáo viên và học sinh bán trú trong trường THCS xã Ka Lăng.

Ngày 07/09/2012 - 00:59:07
Tác giả: Trần Thị Cúc -*-


[1] 2 3 ... 1178 >>

Thông báo