Hôm nay thứ 7. Ngày 17/03/2018

CHUYÊN MỤC


LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên giai đoạn 2012-2017 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn và Ban AT
Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên, nhằm hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên, giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến đoàn viên, sinh viên, thanh thiếu nhi, đặc biệt là các vụ tai nạn có nguyên nhân từ rượu, bia và ý thức chấp hành Luật Giao thông

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên, nhằm hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên, giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến đoàn viên, sinh viên, thanh thiếu nhi, đặc biệt là các vụ tai nạn có nguyên nhân từ rượu, bia và ý thức chấp hành Luật Giao thông. Chiều ngày 07 tháng 9 năm 2012, tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Thường vụ tỉnh Đoàn phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu, tổ chức Lễ kí kết chương trình phối hợp Đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên giai đoạn 2012-2017

Tham gia lễ ký kết gồm có: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Ban an toàn giao thông tỉnh. Tham dự và chứng kiến lễ ký kết gồm có đại diện các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, Sở Giao thông vận tải, Ban an toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam tại Lai Châu, phóng viên Báo, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Lai Châu.

Thay mặt Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó Giám đốc Sở;  Thay mặt Ban ATGT tỉnh đồng chí Đoàn Đức Long - Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh ủy - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải - Phó Trưởng ban Thường trực; Thay mặt BTV Tỉnh Đoàn đồng chí Quàng Thị Thanh Nga - Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh ủy - Bí thư. Đã thống nhất các nội dung chương trình phối hợp đó là: Tăng cường truyên truyền, giáo dục về pháp luật an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên trong việc chấp hành Luật Giao thông, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông” trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên; Quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào, các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông và trách nhiệm thực hiện của từng đơn vị trong quá trình thực hiện. Trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, các cơ quan Báo, Đài ở địa phương các đồng chí đã ký kí kết chương trình phối hợp Đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên giai đoạn 2012-2017.

Ngày 10/09/2012 - 10:02:17
Tác giả: Phùng Đình Hảo -*-

[1] 2 3 ... 1177 >>

Thông báo