Hôm nay thứ 7. Ngày 18/11/2017

WEBSITE ĐƠN VỊ  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở


  Trung học PT

Liên kết Website


Hệ thống văn bằng chứng chỉ

I. LĨNH VỰC: HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ


1. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Trình tự thực hiện:

 

Người có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại Phòng Một cửa - Sở Giáo dục và Đào tạo. Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.

+ Địa chỉ: Tầng 4, Nhà E, Trung tâm hành chính Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại: 02313792.278.

- Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ)

- Chuyên viên được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Nhận kết quả

- Nhận kết quả thủ tục hành chính tại tại phòng Một cửa - Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Tầng 4, Nhà E, Trung tâm hành chính Chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại: 02313792.278.

- Thời gian trả kết quả: Giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

- Khi đến nhận kết quả người nhận phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy hẹn và các loại giấy tờ ghi trong giấy hẹn.

Cách thức thực hiện:

 

- Trực tiệp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Qua bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

 Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc trực tiếp đến làm thủ tục tại cơ quan hành chính cần xuất trình các loại giấy tờ sau:

1. Đơn xin cấp bản sao văn bằng chứng chỉ.

2. Bản chính văn bằng chứng chỉ hoặc bản sao có chứng thực.

3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).

Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là: người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người được cấp bản chính văn bằng chứng chỉ; cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế khác của người được cấp bản chính văn bằng chứng trong trường hợp người đó đã chết thì ngoài 3 loại giấy tờ trên còn phải xuất trình các giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.

b) Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua đường bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định và 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận về Phòng Một cửa - Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

 

- Ngay trong ngày tiếp nhận đối với trường hợp trực tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận sau 03 (ba) giờ chiều.

- Chậm nhất 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu theo dấu ngày đến của bưu điện đối với trường hợp yêu cầu được gửi qua đường bưu điện.

- Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng chứng chỉ phức tạp, khó kiểm tra, đối chiếu thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm 02 ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận với người yêu cầu cấp bản sao.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Cá nhân                                                               

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Một cửa, Phòng KTQLCLGD - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Bản sao văn bằng, chứng chỉ

Lệ phí:

 

Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải trả lệ phí cấp bản sao:

Ø     Tên và mức phí, lệ phí 1:

- Phí cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao hiện hành.

- Mức thu phí:

Ø     Tên và mức phí, lệ phí 2:

- Phí phôi bản sao văn bằng, chứng chỉ

- Mức thu phí: Theo giá phôi hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo hàng năm

 Tên và mức phí, lệ phí 3:

- Cước phí bưu điện (nếu người có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính yêu cầu gửi qua đường bưu điện).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Đơn xin cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2012 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Tải  Mẫu đơn


II. LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH

1. Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT).

- Đơn vị ĐKTD tiếp nhận đơn phúc khảo và cập nhật vào phần mềm  quản lý thi (QLT) và gửi danh sách đề nghị phúc khảo bài thi cho Sở GD&ĐT.

- Sở GD&ĐT tập hợp danh sách đề nghị phúc khảo và gửi danh sách phúc khảo đến các Hội đồng thi.

Bước 2: Chấm phúc khảo bài thi

Ban phúc khảo tổ chức chấm phúc khảo bài thi theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

Hội đồng phúc khảo cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm QLT, công bố kết quả phúc khảo và giử giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh có thay đổi điểm sau phúc khảo cho Sở GD&ĐT. Sở GD&ĐT gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

Cách thức thực hiện:

-         Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Đơn đề nghi phúc khảo bài thi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

C) Thời hạn nộp hồ sơ: 10 ngày kể từ khi công bố điểm thi.

Thời hạn giải quyết:

15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ban phúc khảo

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban phúc khảo

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận kết quả thi có thay đổi điểm sau phúc khảo (đối với những trường hợp có thay đổi điểm)

Lệ phí:

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn phúc khảo bài thi

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 Ngày có hiệu lực: 01/01/2006

-Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Thông tư ban hành Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Văn bản Hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 25/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông.

 

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ xin thành lập trường trung học phổ thông về Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh – Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+   Điện thoại: 02313. 792.278.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, thủ tục thành lập trường.

- Bước 3: Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Bước 4: UBND tỉnh ra Quyết định thành lập trường.

- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu.

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đề án thành lập trường.

2. Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường.

3. Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.

4. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

5. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp tỉnh (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:    03 bộ (bản chính).

Thời hạn giải quyết:

40 ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

  - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính tỉnh Lai Châu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Ø            Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học.

 

Thông báo